Dokumenti

Kategorija Dokumenti sadrži dokumentaciju i materijale koji će biti rezultatom provedbe projekta. Kroz provedbu projekta „ZAKLON, Zaštita od krize u lokanim zajednicama“ provodit će se različite edukacije te će se ovdje postavljati dokumentacija potrebna za provedbu projekta, evaluacijski obrasci te podaci vezani za volontiranje.

PRIJAVNICE ZA SUDJELOVANJE NA EDUKACIJAMA

EVALUACIJSKI OBRASCI