O projektu Zaklon

Naziv projekta:
ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama

Korisnik projekta:
Lokalna akcijska grupa “More 249“

Partneri na projektu:
-Prijatelji Europe Općina Tisno
-Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vodice
-Dobrovoljno vatrogasno društvo “Vodice“

Informirajte se više

Kratki opis projekta

Projekt „ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama“ odobren je u ukupnoj vrijednosti od 388.861,62 kuna*. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %) i iz Europskog socijalnog fonda (85 %). Korisnik bespovratnih sredstava je Lokalna akcijska grupa “More 249“, dok su partneri na projektu Prijatelji Europe Općina Tisno, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vodice i Dobrovoljno vatrogasno društvo “Vodice“.

Ovim projektom žele se ojačati kapaciteti udruga na području održivog razvoja i dobrog upravljanja s naglaskom na krizne situacije. Ciljna skupina su lokalne udruge koje će ojačati kapacitete i svojim radom doprinijeti prepoznatljivosti u lokalnoj zajednici. Projekt sadržava različite aktivnosti i elemente: edukativne radionice, volonterske akcije, izradu web stranice, osmišljavanje i izradu društvene igre, studijsko putovanje kao i nabavu opreme za spašavanje. Radionice obuhvaćaju teme kriznih situacija s kojima se susrećemo pa će se tako provesti edukacije prve pomoći; edukacije postupanja u kriznim situacijama, zaštiti od požara, potresa i spašavanje iz ruševina; edukacije o volonterima i edukacije za lokalni održivi razvoj i jačanja kapaciteta OCD-ova. Ovim projektom omogućit će se i edukacija prve pomoći i edukacija u slučaju požara te pokazna vježba gašenja požara za 50 djece predškolske i osnovnoškolske dobi.

Krizne situacije podrazumijevaju pojave koje mogu ugroziti stanovnike, njihov život, zdravlje ili imovinu, a posljedica su ljudskog ili prirodnog djelovanja. Protiv nekih situacija izazvanih prirodnim katastrofama ne možemo reagirati na vrijeme, ali je bitno pripremati se i učiti kako se ponašati i djelovati tijekom krize i nakon što kriza nastupi što će provedba aktivnosti i elemenata projekta „ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama“ i omogućiti. Osim toga, provedbom projekta ostvarit će se i unaprjeđenje razvoja partnerstva javnog sektora s organizacijama civilnoga društva na način da će svaki partner, uz korisnika, doprinijeti kvaliteti postignutih ciljeva i rezultata kroz provedbu aktivnosti i osigurati dodanu vrijednost projektu. Provedba projekta će tako predstavljati pozitivan primjer partnerstva udruga s ciljem poboljšanja uvjeta života.

*Od 1. siječnja 2023. godine ukupan iznos bespovratnih sredstava u eurima iznosi: 51.610,81 €, a prema fiksnom tečaju konverzije: 1€ = 7,53450 HRK. 

Kome pomažemo?

Cilj projekta

Cilj projekta je ojačati kapacitet udruga prijavitelja i partnera kroz edukaciju zaposlenika, članova i volontera za dobro upravljanje i održivi razvoj, prepoznavanje problema, postupanje i upravljanje u kriznim situacijama.

Partneri projekta

Saznajte više o našem planu

Očekivani i realizirani rezultati projekta

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)
Ukupna vrijednost projekta je 388.861,62 HRK. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 330.532,38 HRK.*

*Od 1. siječnja 2023. godine ukupan iznos bespovratnih sredstava u eurima iznosi: 51.610,81 €, a prema fiksnom tečaju konverzije: 1€ = 7,53450 HRK. 

Razdoblje provedbe projekta (od – do):
Provedba projekta traje od 27. srpnja 2022. godine do 27. rujna 2023. godine.