Novosti, Uncategorized

Održan drugi blok edukacija Jačanja kapaciteta OCD-a


Kroz dva dana edukacije, 12. travnja i 13. travnja 2023. godine u prostorijama Kulturnog centra u Vodicama, održan je drugi blok Edukacije za lokalni održivi razvoj i jačanje kapaciteta OCD-a, a u okviru provedbe projekta “ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama”, UP. 04.2.1.11.0411).

Edukaciju je održala udruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, a tijekom dva dana edukacije obradili smo sljedeće teme:

  • – Načela održivog razvoja
  • – Globalni ciljevi održivog razvoja
  • – Klimatske promjene
  • – Društveno korisno učenje
  • – Promidžba i vidljivost udruga na društvenim mrežama.

Kroz drugi blok edukacije naglasak je bio na razumijevanju pojmova održivost i održivi razvoj kao skupu smjernica za uspostavljanje ravnoteže između dugoročnog gospodarskog blagostanja, socijalne jednakosti i skrbi za okoliš. Kroz Program održivog razvoj do 2023. godine upoznali smo se s globalnim ciljevima održivog razvoja i načinima na koje se isti mogu ostvariti, polazeći od pojedinca te odgovarajući na pitanje Što ja mogu učiniti? Nadalje, upoznali smo se s društveno korisnim učenjem kao modelom učenja zalaganjem u zajednici, ali i razlikom od volontiranja i stručne prakse te s klimatskim promjenama (prilagodbama vs. ublažavanjem). Velika pozornost pridana je kružnoj ekonomiji kao modelu proizvodnje i potrošnje kojim se produljuje životni vijek proizvoda te istovremeno smanjuje količina otpada. Drugi dio bloka obuhvatio je društvene mreže te promidžbu kao izvoru društvenog kapitala – kako komunicirati s javnošću, a vodeći računa o korisniku / potrošaču te prisutnosti na internetu. Koje kategorije treba sadržavati web stranica, kako napisati vijest, ali i razlikovati web stranicu od društvenih mreža.