Novosti, Uncategorized

Održan prvi blok Edukacije za lokalni održivi razvoj i jačanje kapaciteta OCD-a

14. ožujka 2023. i 15. ožujka 2023. godine u prostorijama Kulturnog centra u Vodicama održan je prvi blok Edukacije za lokalni održivi razvoj i jačanje kapaciteta OCD-a, a u okviru provedbe projekta “ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama“, UP.04.2.1.11.0411.

Edukacija za lokalni održivi razvoj i jačanje kapaciteta OCD-a dogovorena je i održana u suradnji s Udrugom ODRAZ. Predavačica i trenerica bila je gđa Lidija Pavić-Rogošić.

Prvi blok edukacije na temu Društvo – okvir u kojem živimo obuhvatio je sljedeće teme:

  • Sektori u društvu i njihova uloga
  • Sudjelovanje javnosti u odlučivanju
  • Međusektorsko partnerstvo
  • Osnove organiziranja zajednice
  • Dobro upravljanje i krizno upravljanje
  • Društveni kapital za održivi razvoj.

Cilj edukacije bio je upoznati sudionike s osnovnim znanjima za aktivno i učinkovito djelovanje organizacija civilnoga društva u lokalnim zajednicama te ojačati njihove kapacitete – kako uključiti građane u sustave donošenja odluka, kako surađivati i ostvariti partnerstvo te što podrazumijeva društveno odgovorno ponašanje u kontekstu razvoja lokalne zajednice. Naglasak je bio na razumijevanju socijalnog kapitala i važnosti njegove izgradnje za pokretanjem promjena i ostvarivanjem napretka u zajednici, a vodeći računa i o kriznim situacijama.

Kroz dva dana edukacije upoznali smo se s primjerima dobre prakse, zatim pojmovima kao što su demokratsko društvo, civilno društvo te smo osvijetlili uloge sektora u društvu, kao i komplementarnosti njihova doprinosa razvoju zajednice, a kroz prizmu sudjelovanja javnosti u odlučivanju: javni sektor – poslovni sektor – civilni sektor. A koja je korist za lokalnu zajednicu? Stvara se osjećaj društvene odgovornosti i razvijaju se rješenja prilagođena lokalnoj sredini, a temeljeni na uzajamnom razumijevanju i povjerenju!

Nadalje, razgovarali smo o međusektorskom partnerstvu i ulogama socijalnog kapitala u zajednicama. Kako nastaje socijalni kapital? Ne propisima, već svakodnevnim interakcijama – razvojem skupnih aktivnosti i umrežavanjem različitih inicijativa i organizacija! A dimenzije socijalnog kapitala? Naglasak je na povezivanju, premošćivanju i spajanju!

U drugom dijelu prvog dana, naglasak je bio na 12 načela dobrog upravljanja na lokalnoj razini. Dobro upravljanje kao definicija podrazumijeva upravljanje razvojem na zdravim osnovama i ono je upravo ključno u vrijeme „krize demokracije“ i „demokratskog deficita“. A na kraju smo raspravljali o strateškim predviđanjima: ne definiramo željenu budućnost već gdje želimo biti u budućnosti, odnosno kako naša organizacija/zajednica može biti uspješna u takvim budućnostima i što to predstavlja i znači za naš razvoj!

Drugi dan je bio vrlo interaktivan i podrazumijevao je rad u grupama, razmjenu ideja i znanja. Bili smo vrlo kreativni – stvarali „za nas“ idealne zajednice, raspravljali o njima te definirali kroz prizmu organiziranja zajednice vlastite obrasce ponašanja, postavljali osobne ciljeve vodeći računa o tome kako oni utječu na naš život, ali i na život ljudi oko nas ili na život zajednice! Jer upravo je naša zajednica i naša odgovornost! Usmjerili smo se na detektiranje (zajedničkih) problema i na osnaživanje za stvaranje promjena, kako u načinu razmišljanja, tako i u djelovanjima! Definiranjem zajedničke vizije i učenjem kroz akciju pretpostavlja se da ljudi iz svih sektora i različitih razina uključenosti u zajednici ili organizaciji i podržavaju tu zajedničku viziju! I zato je važno planirati i organizirati zajednicu vodeći računa o kontinuiranim procesima, uključenosti različitih dionika, okupljanju u civilne inicijative i organizacije, zajedničkom djelovanju za javno dobro u interesu zajednice te usmjerenosti na postizanje ciljeva!

Teme su se pokazale vrlo iscrpnima i izvrsnim uvodom u sve ono što nam slijedi kroz nadolazeće blokove radionica u okviru Edukacije za lokalni održivi razvoj i jačanje kapaciteta OCD-a!

A kako je bilo na edukacijama, pogledajte u galeriji fotografija:

https://www.facebook.com/media/set?vanity=lagmore249&set=a.580594504100744