Novosti, Uncategorized

Održan set Edukacija o postupanju u kriznim situacijama – opći dio, požari, potresi i izvlačenje iz ruševina

Tijekom studenog i prosinca 2022. održan je set od četiri edukacije o postupanju u kriznim situacijama:

  1. Edukacija opći dio – krizne situacije, moguće katastrofe i postupanje u krizni situacijama – 9. studenog 2022.
  2. Edukacija o sprječavanju požara – 26. studenog 2022.
  3. Edukacija o potresima – 8. prosinca 2022.
  4. Edukacija o izvlačenju iz ruševina – 9. prosinca 2022.

Edukacije su provedene u suradnji s Ustanovom za obrazovanje odraslih DEFENSOR iz Varaždina, a u okviru provedbe projekta “ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama“, UP.04.2.1.11.0411. Projekt za cilj ima ojačati kapacitet udruga na području lokalnog održivog razvoja i dobrog upravljanja s naglaskom na krizne situacije te su ciljna skupina upravo korisnik te partneri na projektu.

Korisnik projekta je Lokalna akcijska grupa “More 249“, dok su partneri na projektu Prijatelji Europe Općina Tisno, Hrvatski Crveni križ GDCK Vodice te Dobrovoljno vatrogasno društvo “Vodice“. Ukupna vrijednost projekta je 388.861,62 HRK. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 330.532,38 HRK.

Predavač prve radionice, Edukacija opći dio – krizne situacije, moguće katastrofe i postupanje u krizni situacijama, koja se odnosila na opći dio postupanja u kriznim situacijama bio je dr. sc. Robert Mikac koji je prenio svoje znanje i praktično iskustvo rada tijekom kriznih situacija sudionicama edukacije. Naglasak je bio na fazama upravljanja (u) krizama – prevenciji, pripravnosti i reakciji, ali i fazi oporavka. Osim toga, velika pozornost pridala se sustavu upravljanja (u) krizama, a na temelju dosadašnji kriznih situacija na području Republike Hrvatske (studije slučaja koje su se odnosile na poplave, migrantsku krizu, potrese te COVID-19) sudionici su iz prve ruke mogli doživjeti djelovanje sustava u pojedinoj kriznoj situaciji, ulogama kriznih menadžera, sustavu civilne zaštite, zakonskim okvirima, sposobnosti i volji pojedinaca da djeluju, odnosno ključnim akterima upravljanja u krizama. Kroz pitanja za raspravu i dijeljenje iskustava sudionika mogli smo čuti o kriznim situacijama na području Grada Vodica i Šibensko-kninske županije te potrebi edukacija od najranije dobi.

Fotografije s prve radionice dostupne su OVDJE.

 

Predavač druge radionice, Edukacija o sprječavanju požara, bio je g. Krunoslav Guštek koji je sudionicima prenio teorijsko znanje o osnovnim pojmovima o gorenju i gašenju, sredstvima za gašenje prema klasi požara (voda, pjena, prah, ugljični dioksid), požarnim opasnostima i mjerama zaštite od požara (evakuacijama, preventivnim mjerama zaštite od požara) te opremom i spravama za gašenje požara. U DVD-u “Vodice” sudionici su imali priliku naučeno primijeniti u praksi, odnosno gasiti kontrolirani požar ručnim aparatima za gašenje požara te vodom iz hidrantske mreže. Tijekom diskusija sudionici su istaknuli važnost brige za održavanjem protupožarnih puteva, osobito u odnosu na poljoprivredna zemljišta te obradu istih čime se sprječava mogućnost požara.

Fotografije s druge radionice dostupne su OVDJE.

Predavač Edukacije o potresima i Edukacije o izvlačenju iz ruševina bio je g. Marko Rakovac, pripadnik HGSS-a. Tijekom prvog dana sudionicima je predstavljen rad HGSS-a te iskustva i načini na koje se volonteri mogu uključiti u humanitarni rad potresom pogođenim područjima. Razgovaralo se o zakonskim okvirima te dobrim primjerima prakse. Pogledani su filmovi o djelovanju volontera u potresu na području Banovine te rad na terenu (područje Banovine, Zagreba, Karlovca). Kroz primjer rada između Hrvatske i Norveške, odnosno bilateralnu suradnju o traganju i spašavanju u katastrofama, prikazan je još jedan primjer dobre prakse te dana motivacija za formiranjem novih modela na našim područjima. Sljedećeg dana, 9. prosinca 2022. godine cilj je bio saznati što znači organizirati tim za spašavanje iz ruševina, odnosno kako u praksi izgleda spašavanje te koje segmente ono podrazumijeva: vježbale su se tehnike samospašavanja osobe koja se unesrećila na užetu: tehnika stopdescender – pristup odozdo; tehnika stopdescender – pristup odozgo; croll to croll tehnika. Dio sudionika je uvježbavao penjanje i spuštanje s užetom s obzirom na to da su se prvi put susreli sa SRT (single rope technique) tehnikama. Prikazana su nosila i druga zajednička oprema koju koristi DVD “Vodice“ za spašavanje iz ruševina.

Fotografije s treće i četvrte radionice dostupne su OVDJE.

Video uradak u okviru četvrte radionice dostupan je OVDJE.

 

Edukativne radionice bile su sveobuhvatne, konstruktivne i potaknule su na razmišljanje o strukturama upravljanja te djelovanjima na svima razinama, ali i onome što kao pojedinci te dio sustava civilne zaštite možemo napraviti na lokalnoj razini – učiti iz iskustva i shvaćati potrebe te zapažati, prepoznati lekcije i stvarati naučene lekcije (proces), a s ciljem osiguravanja trajnog unaprjeđenja sposobnosti i to na temelju analize iskustva jer kriza je/bi trebala biti prilika za donošenje reformi i stjecanje kompetencija kroz organizacijske strukture.

Za više informacija o projektu, pogledajte web stranicu projekta te Facebook stranicu nositelja projekta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj Objave isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe “More 249”. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Lokalne akcijske grupe “More 249” i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.