Novosti, Uncategorized

Održana Edukacija o volonterima

19. siječnja 2023. i 20. siječnja 2023. godine u prostorijama Društvenog centra Jedro u Murteru održana je Edukacija o volonterima, a u okviru provedbe projekta “ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama“, UP.04.2.1.11.0411.

Korisnik projekta je Lokalna akcijska grupa “More 249“, dok su partneri na projektu Prijatelji Europe Općina Tisno, Hrvatski Crveni križ GDCK Vodice te Dobrovoljno vatrogasno društvo “Vodice“. Ukupna vrijednost projekta je 388.861,62 HRK. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 330.532,38 HRK.

Projekt za cilj ima ojačati kapacitet udruga na području lokalnog održivog razvoja i dobrog upravljanja s naglaskom na krizne situacije.

Edukacija o volonterima dogovorena je i održana u suradnji s Udrugom za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta. Predavačica je bila Suzana Suman. Edukacija je obuhvaćala teorijski te praktični dio kroz dva dana, a s ciljem mobiliziranja zajednice u području volonterizma i educiranja skupine budućih koordinatora/volontera za bolje upravljanje u kriznim situacijama.

Kroz dva dana edukacije obrađene su sljedeće teme:

  • Zakon o volontiranju
  • Izrada volonterskog programa
  • Upravljanje s volonterima
  • Opis volonterskog mjesta
  • Međunardno volontiranje
  • Primjeri dobre prakse (case studies) organizacije volontiranja u zemlji i inozemstvu i osmišljavanje motivacijske kampanje.
  • Potrebe volontiranja u zajednici s posebnim naglaskom na krizne situacije – teorijski input i primjeri dobre prakse
  • Praktični rad: Mapiranje potreba za kriznim volontiranjem u zajednici – grupno istraživanje.

Edukacija je bila vrlo interaktivna te smo kao članovi OCD-ova obradili pojmove kao što su volonter, volonterstvo (zakonski okvir), naučili razliku između formalnog (organizirano volontiranje) i neformalnog volontiranja, ali se i kritički osvrnuli na razumijevanje navedenog, a temeljem vlastitog iskustva rada s volonterima. Poseban naglasak bio je na onome što volontiranje nije i tko može organizirati volontiranje. Kroz raspravu i vlastite inpute o volontiranju, istaknuli smo motivaciju za volontiranjem – zadovoljavanje osobnih potreba, odgovor na probleme u zajednici i pomoć drugima, pokretanje promjena u društvu, nova znanja, vještine i iskustva, itd. Kroz praktičan rad definirali smo motive organizacija za uključivanje volontera, ali i onoga što im možemo ponuditi vodeći računa o vrstama volontiranja (u najvećoj mjeri riječ je o kratkotrajnom volontiranju te lokalnom volontiranju, dok ovisno o provedbi projekta, dolazi i do dugotrajnog volontiranja). Pogledali smo primjere volontiranja kroz projekte koje je Udruga Argonauta provodila, npr. Stone and Sail Extravaganza 2021. Nadalje, u okviru menadžmenta volontera (proces maksimalne upotrebe raspoloživih resursa pri stvaranju nove vrijednosti za organizaciju i korisnike kroz uključivanje volontera u rad organizacije) istaknuli smo pojmove: organizator volontiranja, volonterski program i koordinator volontiranja (ili voditeljima volonterskog programa – u srži opisa posla koordinatora volontera je da brine o svim ljudima i procesima vezanima uz volonterski program – dakle, da bude svojevrsni menadžer). Tako smo kao sudionici edukacije definirali volonterski mjesto prema organizaciji iz koje dolazimo (ciljeve i učinak, sadržaj posla, odgovornost, korist/dobrobit od volonterskog mjesta) te na kraju napisali motivaciju za pridruživanje aktivnosti koju kao organizacija provodimo (odgovarajući na pitanja: „Zašto bi netko trebao kod vas volontirati?“, „Što time dobiva?“). Prvi dan, volonterka Udruge Argonauta, Sarah iz Jordana, iz prve ruke ispričala nam je kako je biti volonter, koje benefite ima kao volonter i kako se snašla u Murteru (međunarodno volontiranje).

Drugi dan posvetili smo potrebama volontiranja u zajednici s posebnim naglaskom na krizne situacije i to kroz teorijski input i primjere dobre prakse. Pogledali smo rad udruge s područja Sisačko-moslavačke županije o iskustvima volontiranja u krizi nakon potresa. Razgovarali smo o načinima na koje možemo prikupiti podatke o volonterima s ciljem stvaranja reprezentativnog „uzorka“. Kroz neformalan rad i metodu „crazy 8“ odgovarali smo na 8 pitanja s ciljem mapiranja potreba za kriznim volontiranjem u zajednici („Što je bitno za pripremu mapiranja?“, „Od kuda i kako krenuti?“, „Koja pitanja i koga bi pitali?“), a nakon čega se raspravljalo o svim elementima koje krizno volontiranje podrazumijeva, osobito vodeći se iskustvima i aktivnostima koje su se odvijale tijekom posljednje krizne situacije na području Grada Vodica i Zatona u srpnju 2022. godine (požara). Rasprava je bila vrlo kvalitetna i zaključeno je da treba definirati koordinatore / organizatora volontera u svakoj od struktura (DVD, Crveni križ, JVP, sustav Civilne zaštite, itd.) s ciljem stvaranja baze podataka o pojedincima koji su, sukladno svojim kvalitetama, obrazovanju, edukaciji i osposobljavanju, u mogućnosti obaviti određeni posao. Svaka od aktivnosti najvažnija je u pripremnoj fazi kako bi se moglo što kvalitetnije odgovoriti na kriznu situaciju, ali i potrebe zajednice. Također je zaključeno kako se iz svake prethodne krizne situacije treba učiti i da je jačanje kapaciteta ne samo OCD-ova, već i svih dionika, više nego potrebno!

A kako je bilo na edukacijama, pogledajte u galeriji fotografija:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.544102771083251&type=3

Nakon Edukacije o volonterima slijedi nam edukacija predškolaca i učenika u dvije škole (te odgojno-obrazovnih djelatnika) o prvoj pomoći i edukacija u slučaju požara. U okviru navedenih aktivnosti izradit će se i društvena igra za djecu kao neformalna metoda i jedan od vidova obrazovanja o mogućim kriznim situacijama i postupanju prije, tijekom i nakon iste.

Za više informacija o projektu, pogledajte web stranicu projekta: https://zaklon.org/ te Facebook stranicu nositelja projekta: https://www.facebook.com/lagmore249

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj Objave isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe “More 249”. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Lokalne akcijske grupe “More 249” i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.