Novosti, Uncategorized

Partnerski sastanak – ožujak (23.3.2023.)

Dana 23. ožujka 2023. godine u uredu Lokalne akcijske grupe “More 249“, na adresi Obala Juričev Ive Cota 27, HR-22211 Vodice s početkom u 14:15 sati održan je peti sastanak projektnog tima. Projektni tim čine prijavitelj, Lokalna akcijska grupa “More 249“ te partneri na projektu: Udruga Prijatelji Europe Općina Tisno, Hrvatski Crveni križ GDCK Vodice i Dobrovoljno vatrogasno društvo “Vodice“. Na sastanku je sudjelovalo ukupno šest sudionika, a sastanak je trajao do 15:15 sati.

Točke dnevnog reda sastanka bile su sljedeće:

Provedba Edukacija za lokalni održivi razvoj i jačanja kapaciteta OCD-a.

Provoditelj seta Edukacija za lokalni održivi razvoj i jačanja kapaciteta OCD-a je udruga ODRAZ s kojom je potpisan Ugovor i dogovoreni su datumi provedbe kako slijedi:

  • PRVI BLOK: 14.3.2023. i 15.3.2023.
  • DRUGI BLOK: 12.4.2023. i 13.4.2023.
  • TREĆI BLOK: 20.4.2023. i 21.4.2023.
  • ČETVRTI BLOK: 4.5.2023. i 5.5.2023.

Održan je prvi blok Edukacija te su polaznici iskazali iznimno zadovoljstvo s provedenim. Dogovoreno je da sljedeći blokovi budu održavani, ako vremenske prilike dopuste, u prostorijama DVD-a “Vodice“. Međutim, za svaki slučaj rezervirane su prostorije Kulturnog centar, gdje je prvi blok i održan. Svakako će se polaznici i zainteresirani o svim detaljima (sukladno naznaci na prijavnici) i obavijestiti.

Osmišljavanje društvene igre – prijedlog stručnjaka.

Angažirani stručnjaci za osmišljavanje društvene igre predstavili su prijedlog društvene igre sukladno ponudama i potpisanim ugovorima o djelu.

Društvena igra sadržavat će igraču ploču, 40 kartica s pitanjima, figurice i kockice. S obzirom na to da je projekt u edukacijskom dijelu usmjeren na predškolsku djecu te učenike nižih razreda osnovne škole, prijedlog je da kartice sadrže pitanja s jedne strane te s druge strane odgovore u dvije skupine, a sukladno dobnoj skupini djece. Također, igrača ploča sadržavat će područja podijeljena u krizne situacije koje su najčešće na području Šibensko-kninske županije: poplave, požari te potresi, a s osvrtom na pružanje prve pomoći i osnovne higijenske uvjete. Cilj je da igra bude dinamična i da poziva učenike na demonstraciju položaja, npr. u slučaju potresa. Cilj igre je konačno polje, a to je ZAKLON – livada na kojoj djeca mogu biti, npr. u slučaju potresa, odmaknuta od svih građevina, oštrih predmeta itd. U konačnici, prijedlog je da brojevi budu do 63 i da budu postavljeni u obliku „zmije“ kako bi time djeca učila, ponavljala i savladavala brojeve. Dogovoreno je da pitanja budu podijeljena u 4 seta (ukupno 28 kartica, a da 12 kartica budu interaktivnije u odnosu na teme) i da novi prijedlog bude kroz sljedećih 10 dana dorađen, a u suradnji s partnerima.

Provedba edukacija pružanja prve pomoći i edukacija u slučaju požara i pokazna vježba gašenja požara u školi i vrtiću.

U OŠ Vodice održane su edukacije pružanja prve pomoći za tri prva razreda. U nastavku provedbe projekta slijede edukativne radionice usmjerene na djecu predškolske dobi te učenike nižih razreda osnovnih škola (OŠ “Čista Velika“ i PŠ Jezera te DV Tamaris Vodice, Područni odjel “Čista Velika”), ali i odgojno-obrazovne djelatnike. Početna dokumentacija za provedbu aktivnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama je osigurana – suglasnost MZO-a (AZOO-a), suglasnosti roditelja za sudjelovanje i fotografiranje  te izjave o nekažnjavanju izvoditelja aktivnosti. U PŠ Jezera, suradnja će se odviti s DVD-om Tisno s obzirom na to da svako dobrovoljno vatrogasno društvo ima svoje područje djelovanja. S obzirom na to da će u naredna dva tjedna biti ostvarene edukacije u odgojno-obrazovnim ustanovama, dogovoreno je da će projektni tim održati sastanak na navedenu temu i s ciljem konkretiziranja provedbe svih dijelova i slijeda aktivnosti.

 

Projekt “ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama“ ima za cilj ojačati kapacitet udruga prijavitelja i partnera na projektu i to kroz edukaciju zaposlenika, članova i volontera za dobro upravljanje i održivi razvoj, prepoznavanje problema, postupanje i upravljanje u kriznim situacijama. Projekt je započeo 27. srpnja 2022. te traje 14 mjeseci, do 27. rujna 2023. godine. Za provedbu projekta dodijeljena su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 51.610,81 €, odnosno 388.861,62 HRK. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 330.532,38 HRK. Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).