Novosti, Uncategorized

Partnerski sastanak – siječanj

Dana 31. siječnja 2023. godine u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva ”Vodice”, na adresi Magistrala 93, HR-22211 Vodice s početkom u 10:00 sati održan je četvrti sastanak projektnog tima. Projektni tim čine prijavitelj, Lokalna akcijska grupa ”More 249” te partneri na projektu: Udruga Prijatelji Europe Općina Tisno, Hrvatski Crveni križ GDCK Vodice i Dobrovoljno vatrogasno društvo ”Vodice”. Na sastanku je sudjelovalo ukupno sedam sudionika, od čega šest fizički, dok je član udruge Prijatelji Europa Općina Tisno prisustvovao online putem platforme ZOOM (prilog: potpisna lista i preslika zaslona – ZOOM).

Točke dnevnog reda sastanka bile su sljedeće:

Analiza provedenih aktivnosti – Info štand u Jezerima i Edukacija o volonterima.

  • Info štand održan je 23. prosinca 2022. godine u Jezerima, a s ciljem senzibiliziranja članova zajednice za uključivanjem u rad udruga i građanskih inicijativa. Zainteresiranima su se dijelili letci o važnosti volontiranja te se ispunila lista s popisom osoba koje su spremne djelovati za vrijeme krizne situacije.
  • Edukacija o volonterima održana je 19. siječnja i 20. siječnja 2023. godine s ciljem mobiliziranja zajednice u području volonterizma i educiranja skupine budućih koordinatora/volontera za bolje upravljanje u kriznim situacijama. Radionice su bile vrlo interaktivne i konstruktivne, a zaključak je da treba definirati koordinatore / organizatora volontera u svakoj od struktura s ciljem stvaranja baze podataka o pojedincima koji su, sukladno svojim kvalitetama, obrazovanju, edukaciji i osposobljavanju, u mogućnosti obaviti određeni posao. Svaka od aktivnosti najvažnija je u pripremnoj fazi kako bi se moglo što kvalitetnije odgovoriti na kriznu situaciju, ali i potrebe zajednice.

Izvješće o evaluaciji – analiza napisanog. 

S ciljem dobivanja povratnih informacija o provedbi projekta, odnosno sa svrhom dobivanja što kvalitetnije podloge za planiranje budućih aktivnosti i projekata, sudionicima edukacija poslana je anketa koju su mogli ispuniti. Do trenutka pisanja Evaluacijskog izvješća, anketu je ispunilo 22 sudionika te su odgovori ispitanika bili polazišna točka za pisanje izvješća. Evaluacija je obuhvatila analiziranje provedenih projektnih aktivnosti i obavljanje objektivne analize i vrednovanja indikatora postignuća ciljeva. Zaključak Evaluacijskog izvješća je da se ovakve i slične aktivnosti trebaju provoditi i da trebaju u što većoj mjeri biti usmjerene i na djecu i učenike. Provedene aktivnosti su u potpunosti opravdale svoje održavanje i doprinijele cilju projekta na način da su zaposlenici, članovi i volonteri organizacije korisnika i partnera proširili svoja znanja i vještine. Također, sudjelovanjem na edukacijama proširili su se kontakti, povezale udruge i ostvarila bolja suradnja na lokalnoj razini, što je temelj dobrog upravljanja i održivog razvoja.

Dogovor oko održavanja edukativnih radionica u dvije osnovne škole i jednom vrtiću, provoditeljima navedenih aktivnosti te potrebnoj dokumentaciji.

U nastavku provedbe projekta slijede edukativne radionice usmjerene na djecu predškolske dobi te učenike nižih razreda osnovnih škola, ali provedbe aktivnosti potrebno je PT 2-u dostaviti:

  • suglasnost MZO-a (AZOO-a) o provedbi projekta u odgojno-obrazovnim ustanovama
  • pripremit će se Dopuna Zamolbi za suglasnost zbog Osnovne škole Vodice te Područnog odjela ”Čista Velika”, DV Tamaris koji su također iskazali interes za sudjelovanjem u provedbi aktivnosti projekta
  • izjave o nekažnjavanju izvoditelja aktivnosti.

 

Projekt ”ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama” ima za cilj ojačati kapacitet udruga prijavitelja i partnera na projektu i to kroz edukaciju zaposlenika, članova i volontera za dobro upravljanje i održivi razvoj, prepoznavanje problema, postupanje i upravljanje u kriznim situacijama. Projekt je započeo 27. srpnja 2022. te traje 14 mjeseci, do 27. rujna 2023. godine. Za provedbu projekta dodijeljena su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 51.610,81 €, odnosno 388.861,62 HRK. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 330.532,38 HRK.I Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).