Novosti, Uncategorized

Partnerski sastanak – listopad

Dana 14. listopada 2022. godine u uredu Lokalne akcijske grupe “More 249“ održan je drugi sastanak projektnog tima. Projektni tim čine prijavitelj, Lokalna akcijska grupa “More 249“ te partneri na projektu: Udruga Prijatelji Europe Općina Tisno, Hrvatski Crveni križ GDCK Vodice i Dobrovoljno vatrogasno društvo “Vodice“. Na sastanku je sudjelovalo ukupno šest sudionika, od čega pet fizički, dok je član udruge Prijatelji Europa Općina Tisno prisustvovao online putem platforme ZOOM.

Na sastanku su predstavljene provedene aktivnosti i stavke proračuna – prijenosno računalo, izrada logotipa projekta, izrada web stranice projekta ZAKLON, stavljanje u tisak promotivnih materijala i nabava opreme za spašavanje. Osim toga, na sastanku je definirano održavanje (20. listopada i 21. listopada 2022. godine) Edukacije prve pomoći te je za potrebe istoga izrađena Prijavnica s programom koja je poslana partnerima putem e-maila. Hrvatski Crveni križ GDCK Vodice će za potrebe održavanja Edukacije prve pomoći osigurati materijal za predavača, a DVD “Vodice“ će osigurati prostor za edukacije. Nakon navedene edukacije, održat će se edukacije za postupanje u kriznim situacijama, sprječavanju požara, edukacija o potresima te edukacija za spašavanje iz ruševina. Dogovoreno je da za praktični dio edukacije budu održane u prostorijama DVD-a “Vodice“ i da se u narednim danima definiraju datumi održavanja edukativnih radionica.

Zadnja tema sastanka bili su volonteri za koje je naglašeno da treba potpisati Volonterski ugovor.

Projekt “ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama“ ima za cilj ojačati kapacitet udruga prijavitelja i partnera na projektu i to kroz edukaciju zaposlenika, članova i volontera za dobro upravljanje i održivi razvoj, prepoznavanje problema, postupanje i upravljanje u kriznim situacijama. Projekt je započeo 27. srpnja 2022. te traje 14 mjeseci, do 27. rujna 2023. godine. Za provedbu projekta dodijeljena su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 388.861,62 HRK. Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%). Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 330.532,38 HRK.