Novosti, Uncategorized

Partnerski sastanak – rujan

Dana 27. rujna 2023. godine u Vodicama, uredu Lokalne akcijske grupe “More 249“, na adresi Obala Juričev Ive Cota 27, HR-22211 Vodice s početkom u 10:30 sati održan je deseti sastanak projektnog tima. Projektni tim čine prijavitelj, Lokalna akcijska grupa “More 249“ te partneri na projektu: Udruga Prijatelji Europe Općina Tisno, Hrvatski Crveni križ GDCK Vodice i Dobrovoljno vatrogasno društvo “Vodice“. Na sastanku je sudjelovalo ukupno pet sudionika, od čega je četvero sudionika sudjelovalo fizički, dok je jedan sudionik prisustvovao sastanku online, putem ZOOM-a.

1. Prilog 7 – Završno izvješće i kontrolna lista.

Korisnik i partneri zajedno su prošli stavke Priloga 7 – Završno izvješće i kontrolna lista, dokumenta koji se prilaže uz završni ZNS. Cilj je bio da se zajednički razgovara o dokumentu, podatcima koje je potrebno unijeti u dokument i time potkrijepiti provedba projekta.

2. Održivost projekta i nakon formalne provedbe – mogućnosti.

Najveći naglasak na održivosti projekta je upravo društvena igra ZAKLON koja se podijelila u 12 odgojno-obrazovnih ustanova, dvije knjižnice, korisniku te partnerima (ukupno 30 komada) na LAG području. Cilj je da se kroz neformalne metode obrazovanja – igru – uči o kriznim situacijama, odnosno da usvojena nova znanja i vještine te iskustva budu prenesena, kako među djecom i učenicima, tako i među odgojno-obrazovnim djelatnicima, ali i svima onima koji budu dio istoga. Time se utjecaj neformalnih metoda i igre šire, ali se promiču i mogućnosti koje europski projekti donose. Osluškujući potrebe zajednice, dokazuje se da se iste mogu i ostvariti, a uključivanje najmlađih od iznimnog je doprinosa pri formiranju osoba koji će moći pozitivno utjecati i na druge.

3. Zaključak s osvrtom na provedene aktivnosti i ostvarene rezultate – zahvala partnerima.

Aktivnosti projekta su provedene, održana je završna konferencija te posljednji 10-ti sastanak projektnog tima. Osim toga, analiza provedbe projekta iskazana je kroz završnu evaluaciju projekta koja će se dostaviti kroz završni ZNS. Sumiranjem svih aktivnosti i mjerljivih ishoda, rezultata, završen je sastanak te je svim partnerima upućena zahvala za sudjelovanjem u provedbi projekta te ostvarivanju njegovih rezultata.

 

Projekt “ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama“ ima za cilj ojačati kapacitet udruga prijavitelja i partnera na projektu i to kroz edukaciju zaposlenika, članova i volontera za dobro upravljanje i održivi razvoj, prepoznavanje problema, postupanje i upravljanje u kriznim situacijama. Projekt je započeo 27. srpnja 2022. te traje 14 mjeseci, do 27. rujna 2023. godine. Za provedbu projekta dodijeljena su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 51.610,81 €, odnosno 388.861,62 HRK. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 330.532,38 HRK. Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).