Novosti, Uncategorized

Održan Info štand

5. prosinca 2022., u trajanju od 9:00 do 12:00 sati, održan je prvi INFO ŠTAND povodom Međunarodnog dana volontera, a u sklopu provedbe projekta ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama (UP.04.2.1.11.0411). Štand je bio postavljen u Vodicama, na adresi Obala Juričev Ive Cota (na području tržnice) s ciljem senzibiliziranja članova zajednice za uključivanjem u rad udruga i građanskih inicijativa. U svrhu promocije projekta i jačanja svijesti o važnosti volonterizma izrađeni su letci koje smo dijelili građanima. Neke od informacija koje su istaknute zainteresiranima su sljedeće:

Volontiranje je/omogućava:

  • – dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina
  • – dovodi do osobnog razvoja i aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja
  • – omogućava stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija
  • – omogućava razvoj samopouzdanja i empatije
  • – pruža prednost pri zapošljavanju.

Volonteri, osobito oni koji su obuhvaćeni dugotrajnim volontiranjem, potpisuju Ugovor o volontiranju, dobivaju Potvrdu o volontiranju koja služi kao dokaz o volonterskom angažmanu te Potvrdu o stečenim kompetencijama. Navedeno je u skladu sa Zakonom o volonterstvu te Etičkim kodeksom volontera.

Tijekom INFO ŠTANDA neki od zainteresiranih građana ispunili su Prijavu u evidenciju volontera za krizne situaciju.

Događaj se pokazao kao potreba na području lokalne zajednice te su građani pozitivno reagirali, interesirali se o mogućnostima volontiranja. Najvažnija činjenica je da je važno povezivati pojedince, informirati ih i time osigurati aktivnije djelovanje u zajednici s ciljem stvaranja pozitivnih promjena!

 

Za više informacija o projektu, pogledajte web stranicu projekta: https://zaklon.org/ te Facebook stranicu nositelja projekta: https://www.facebook.com/lagmore249

Korisnik projekta je Lokalna akcijska grupa “More 249“, dok su partneri na projektu Prijatelji Europe Općina Tisno, Hrvatski Crveni križ GDCK Vodice te Dobrovoljno vatrogasno društvo “Vodice“. Ukupna vrijednost projekta je 388.861,62 HRK. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 330.532,38 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj Objave isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe “More 249”. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Lokalne akcijske grupe “More 249” i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.