Novosti, Uncategorized

Održana edukacija o sprečavanju požara

U subotu, 26. studenoga 2022. godine u prostorijama Kulturnog centra Vodice održana je Edukacija o sprečavanju požara u okviru provedbe projekta “Zaklon, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama, UP.04.2.1.11.0411.

Projekt za cilj ima ojačati kapacitet udruga na području lokalnog održivog razvoja i dobrog upravljanja s naglaskom na krizne situacije.

Edukacija je provedena u suradnji s Ustanovom za obrazovanje odraslih Defensor iz Varaždina, a predavači Krunoslav i Tomislav Guštek upoznali su nas s:

  • osnovnim pojmovima o gorenju i gašenju
  • sredstvima za gašenje prema klasi požara (voda, pjena, prah, ugljični dioksid)
  • požarnim opasnostima i mjerama zaštite od požara (evakuacijama, preventivnim mjerama zaštite od požara)
  • opremom i spravama za gašenje požara

U DVD-u “Vodice” imali smo priliku sve naučeno primijeniti u praksi, odnosno gasiti kontrolirani požar ručnim aparatima za gašenje požara te vodom iz hidrantske mreže.

Edukativna radionica bila je prilika da razmijenimo stavove i mišljenja o kriznim situacijama na području Šibensko-kninske županije, požarnim putevima, obradi poljoprivrednih zemljišta, a time i prevenciji od požara.

Kao posljednja radionica u okviru ovog seta edukacija, slijedi nam Edukacija o potresima i Edukacija o izvlačenju iz ruševina.

Kako nam je bilo na edukaciju pogledajte u fotogaleriji.

Za više informacija o projektu, pogledajte web stranicu projekta: https://zaklon.org/ te Facebook stranicu nositelja projekta: https://www.facebook.com/lagmore249 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj Objave isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe “More 249”. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Lokalne akcijske grupe “More 249” i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.