Novosti, Uncategorized

Partnerski sastanak – srpanj

Dana 27. srpnja 2023. godine u Vodicama, uredu Lokalne akcijske grupe “More 249“, na adresi Obala Juričev Ive Cota 27, HR-22211 Vodice s početkom u 11:15 sati održan je deveti sastanak projektnog tima. Projektni tim čine prijavitelj, Lokalna akcijska grupa “More 249“ te partneri na projektu: Udruga Prijatelji Europe Općina Tisno, Hrvatski Crveni križ GDCK Vodice i Dobrovoljno vatrogasno društvo “Vodice“. Na sastanku je sudjelovalo ukupno šest sudionika.

1. Volonterska akcija čišćenja puteva – definiranje puteva i datuma provedbe aktivnosti.

Dogovorena je provedba dviju volonterskih akcija čišćenja puteva kao preventiva za zaštitu od požara s ciljem poticanja na angažman i jačanje svijesti o brizi za okruženjem u kojem živimo. Volonterske akcije će se provesti početkom mjeseca kolovoza (7. kolovoza i 8. kolovoza 2023.) u jutarnjim satima. Korisnik projekta osigurat će radne rukavice za sudionike. Putevi koji se čiste, nalaze se na području Vodica – u blizini DVD-a Vodice. Cilj je djelovanjem potaknuti i druge na angažman, a osobito s obzirom na posljedice čiji smo svjedoci tijekom ljetnih mjeseci. Poziv za sudjelovanjem bit će poslan partnerskim udrugama te će se napraviti dokument kao privitak poziva.

2. Mjerljivi ishodi – ostvarenja i rezultati.

Do sada su podnesena tri Zahtjeva za nadoknadom sredstava te su odobreni svi podneseni mjerljivi ishodi, odnosno provedene aktivnosti. Sukladno prvoj točci dnevnog reda, preostalo je u okviru aktivnosti Organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini, održati dvije volonterske akcije čišćenja, a u okviru projektnog elementa V. Promidžba i vidljivost, provest će se završna konferencija – sredinom rujna. Rezultati definirani projektom gotovo su svi ostvareni.

3. Provedene aktivnosti – održivost nakon provedbe projekta – s naglaskom na društvenu igru.

S obzirom na to da je u okviru stavke troška 1.15. preostao iznos sredstava, dan prije održavanja 9. sastanka projektnog tima potraživana je kroz sustav podrške prenamjena sredstava sa stavke troška 1.15. Trošak džeparca za volontere na stavku troška 1.5. Izrada društvene igre. Neposredno prije održavanja sastanka projektnog tima prenamjena je i odobrena (suglasnost s potraživanim) – cilj je izrada dodatnih 20 komada društvene igre koja će se podijeliti osim partnerima, osnovnim školama i vrtićima te knjižnicama na LAG području. Iskazano je iznimno zadovoljstvo partnera jer upravo na taj način projekt ostaje održiv i promoviran kroz vidljivost i nakon formalne provedbe projekta. Cilj je da kroz neformalne metode obrazovanja (društvena igra) djeca i mladi uče o kriznim situacijama te da rezultati projekta budu i dalje prepoznati.

 Projekt “ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama“ ima za cilj ojačati kapacitet udruga prijavitelja i partnera na projektu i to kroz edukaciju zaposlenika, članova i volontera za dobro upravljanje i održivi razvoj, prepoznavanje problema, postupanje i upravljanje u kriznim situacijama. Projekt je započeo 27. srpnja 2022. te traje 14 mjeseci, do 27. rujna 2023. godine. Za provedbu projekta dodijeljena su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 51.610,81 €, odnosno 388.861,62 HRK. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 330.532,38 HRK. Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).