Dokumenti, Novosti, Uncategorized

Javni poziv za dostavu prijava za volonterska mjesta

  • Lokalna akcijska grupa “More 249” objavljuje JAVNI POZIV ZA dostavu prijava za volonterska mjesta u okviru provedbe projekta ZAKLON, Zaštita ok krize u lokalnim zajednicama!

Pozivaju se zainteresirani volonteri da se prijave na slobodna volonterska mjesta u sklopu projekta ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama.

Zainteresirane volontere molimo da ispune obrazac prijave za volontiranje koji se nalazi na linku:

https://forms.gle/JF9fKi3NqXeJnhNy

Sa zainteresiranim volonterima sklopit će se Ugovor o volontiranju sukladno Zakonu o volonterstvu (NN 58/2007, 22/2013, 84/2021) te Etičkom kodeksu volontera (NN 55/2008). Tijekom provedbe aktivnosti projekta volonteri će voditi dnevnik rada, popunjavati izvješće o volontiranju te evidenciju volonterskih sati. Na kraju provedbe projekta volonteri će steći Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje.

Korist za volontera: Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje te stjecanje praktičnog iskustva i jačanje osobnih kompetencija.

UKRATKO O PROJEKTU

Prijavitelj projekta: Lokalna akcijska grupa “More 249“, skraćeno: LAG “More 249“
Partneri na projektu:  Prijatelji Europe Općina Tisno, Hrvatski Crveni križ GDCK Vodice te Dobrovoljno vatrogasno društvo “Vodice“
Trajanje projekta: 14 mjeseci (27. srpnja 2022. – 27. rujna 2023. godine)
Bespovratna sredstva: 388.861,62 HRK. Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%). Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 330.532,38 HRK.

Cilj projekta:  ojačati kapacitet udruga prijavitelja i partnera na projektu i to kroz edukaciju zaposlenika, članova i volontera za dobro upravljanje i održivi razvoj, prepoznavanje problema, postupanje i upravljanje u kriznim situacijama.

Ciljna skupina su lokalne udruge (zaposlenici, članovi i volonteri nositelja i partnera udruga i ostalih udruga) koje će ojačati kapacitete svojim radom i doprinijeti prepoznatljivosti u lokalnoj zajednici. U provedbu projekta će se uključiti predškolska i osnovnoškolska djeca nižih razreda kao najranjivije skupine u kriznim situacijama te odgojno-obrazovni djelatnici kako bi se edukacijom i podizanjem svijesti smanjili mogući rizici uslijed katastrofa.

 

VOLONTERSKO MJESTO: ADMINISTRATOR UREDA

Mjesto rada: Vodice, ured Lokalne akcijske grupe “More 249“ te po potrebi odlazak na druga mjesta ovisno o održavanju edukacija
Broj traženih volontera: 2
Broj sati volonterskog rada: 300 sati
Džeparac za volontere: Da

 

Opis poslova:

  • podrška i sudjelovanja u izradi i dizajnu letaka, plakata i ostalog promotivnog materijala
  • podrška voditelju projekta u administriranju dokumenata
  • podrška voditelju projekta prilikom pripreme dokumentacije za ZNS
  • priprema i organiziranje aktivnosti udruge (radionica, konferencija)
  • izrada i priprema tekstova za web stranicu udruge
  • popunjavanje sadržaja web stranice uz ažuriranje podataka tijekom provedbe projekta
  • distribucija materijala u prostoru udruge, javnim događanjima, info štandovima.

Uvjeti:  BACC/VŠS/VSS, poznavanje rada organizacija civilnog društva, napredno poznavanje rada na računalu, poželjno iskustvo u pisanju i/ili provedbi projekata, organizacijske sposobnosti.

VOLONTERSKO MJESTO: ORGANIZATOR RADIONICA

Mjesto rada: područje djelovanja Lokalne akcijske grupe “More 249″
Broj traženih volontera: 2
Broj sati volonterskog rada: 300 sati
Džeparac za volontere: Da

 

Opis poslova:
sudjelovanje u organiziranju događaja (slanje poziva, kontaktiranje sudionika, priprema logistike)
sudjelovanje u provedbi događanja (priprema materijala, rad sa sudionicima događanja u praktičnom dijelu radionica)
pomoć predavaču
postavljanje oznaka vidljivosti na edukacijama, fotografiranje uz suglasnost prisutnih na edukacijama
informiranje i dijeljenje letaka. 

Uvjeti:  BACC/VŠS/VSS, napredno poznavanje rada na računalu, komunikacijske i organizacijske sposobnosti.