Novosti, Uncategorized

Održana 4 bloka Edukacija za lokalni održivi razvoj i jačanje kapaciteta OCD-a

U okviru provedbe projekta ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama, UP.04.2.1.11.0411 održana su četiri dvodnevna bloka Edukacija za lokalni održivi razvoj i jačanja kapaciteta OCD-a, a u suradnji s Udrugom ODRAZ, jednom od vodećih udruga na području održivog razvoja u Republici Hrvatskoj. Edukacije su obuhvaćale sljedeće teme:

1. blok: Društvo – okvir u kojem živimo

2. blok: Održivi razvoj te promidžba i vidljivost udruga

3. blok: Društveno odgovorno ponašanje te uvod u pisanje projekata

4. blok: Od ideje do projekta.

Cilj edukacija bio je upoznati sudionike s osnovnim znanjima za aktivno i učinkovito djelovanje organizacija civilnoga društva u lokalnim zajednicama te ojačati njihove kapacitete – kako uključiti građane u sustave donošenja odluka, kako surađivati i ostvariti partnerstvo te što podrazumijeva društveno odgovorno ponašanje u kontekstu razvoja lokalne zajednice. Naglasak je bio na razumijevanju socijalnog kapitala i važnosti njegove izgradnje za pokretanjem promjena i ostvarivanjem napretka u zajednici, a vodeći računa i o kriznim situacijama.

Kroz drugi blok edukacije naglasak je bio na razumijevanju pojmova održivost i održivi razvoj kao skupu smjernica za uspostavljanje ravnoteže između dugoročnog gospodarskog blagostanja, socijalne jednakosti i skrbi za okoliš. Kroz Program održivog razvoj do 2023. godine upoznali smo se s globalnim ciljevima održivog razvoja i načinima na koje se isti mogu ostvariti, polazeći od pojedinca te odgovarajući na pitanje Što ja mogu učiniti? Nadalje, upoznali smo se s društveno korisnim učenjem kao modelom učenja zalaganjem u zajednici, ali i razlikom od volontiranja i stručne prakse te s klimatskim promjenama (prilagodbama vs. ublažavanjem). Velika pozornost pridana je kružnoj ekonomiji kao modelu proizvodnje i potrošnje kojim se produljuje životni vijek proizvoda te istovremeno smanjuje količina otpada. Drugi dio bloka obuhvatio je društvene mreže te promidžbu kao izvoru društvenog kapitala – kako komunicirati s javnošću, a vodeći računa o korisniku / potrošaču te prisutnosti na internetu. Koje kategorije treba sadržavati web stranica, kako napisati vijest, ali i razlikovati web stranicu od društvenih mreža.

Kroz dva bloka radionica, a na temu ˝Od ideje do projekta: upravljanje projektnim ciklusom” kroz teorijski i praktični rad sudionici su se upoznali sa svim fazama upravljanja projektnim ciklusom te su stekli znanja i vještine za pisanje projektnog prijedloga, a rezultat čega su dva projektna prijedloga: jedan koji se bavi unaprjeđenjem kapaciteta udruga kroz promociju zdravog načina života među djecom i mladima, dok je drugi projektni prijedlog usmjeren na jačanje kapaciteta prijavitelja i partnera, a kroz razvoj novih turističkih proizvoda; postavljanje signalizacije te infrastrukturu za geocaching i poticanje inovativnosti turističke ponude (JLS-ovi kao središta održivog i aktivnog turizma).

Radionice su bile vrlo interaktivne i podrazumijevale su rad u grupama, razmjenu ideja i znanja. Zaključak svih radionica je da je naša zajednica – naša odgovornost, da je potrebno usmjeriti se na detektiranje (zajedničkih) problema i na osnaživanje za stvaranje promjena, kako u području kriznih situacija, tako i u svim ostalim sferama, a vodeći računa o načinu razmišljanja i djelovanjima!