Novosti, Uncategorized

Partnerski sastanak – prosinac

Dana 21. prosinca 2022. godine u uredu Lokalne akcijske grupe “More 249“ na adresi Obala Juričev Ive Cota 27, HR-22211 Vodice s početkom u 14:00 sati održan je treći sastanak projektnog tima. Projektni tim čine prijavitelj, Lokalna akcijska grupa “More 249“ te partneri na projektu: Udruga Prijatelji Europe Općina Tisno, Hrvatski Crveni križ GDCK Vodice i Dobrovoljno vatrogasno društvo “Vodice“. Na sastanku je sudjelovalo ukupno pet sudionika, od čega četvero fizički, dok je član udruge Prijatelji Europa Općina Tisno prisustvovao online putem platforme ZOOM (prilog: potpisna lista i preslika zaslona – ZOOM).

Točke dnevnog reda sastanka bile su sljedeće:

  1. Predstavljanje i analiza provedenih aktivnosti.

Do sada su u okviru PE Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanja učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama održane sljedeće aktivnosti:

  • Edukacija o pružanju prve pomoći u trajanju od dva dana – listopada i 21. listopada 2022. godine
  • Edukacija opći dio – krizne situacije, moguće katastrofe i postupanje u krizni situacijama – 9. studenog 2022.
  • Edukacija o sprječavanju požara – 26. studenog 2022.
  • Edukacija o potresima – 8. prosinca 2022.
  • Edukacija o izvlačenju iz ruševina – 9. prosinca 2022.
  • Održano informiranje o volonterizmu putem info štanda u Vodicama – 5. prosinca 2022.
  • Nabavljena oprema za spašavanje.
  1. Dogovor oko održavanja edukativnih radionica – edukacija o volonterima:

Edukacija o volonterima održat će se u Murteru, 19. siječnja i 20. siječnja 2023. godine.

Cilj edukacije je osvijestiti važnost volontiranja koje utječe na sva područja djelovanja i potrebno je pokrenuti lokalnu zajednicu kako bi se uključila u djelovanje. Edukacija podrazumijeva teorijski i praktični rad (primjeri dobre prakse i  mapiranje potreba za kriznim volontiranjem u zajednici – grupno istraživanje) kako bi sudionici mogli razumijevati mogućnosti koje volonterstvo pruža (edukacija je vezana za mobiliziranje zajednice u području volonterizma i educiranje skupine budućih koordinatora/volontera za bolje upravljanje u kriznim situacijama). Izvoditelj aktivnosti bit će Udruga Argonauta.

Edukaciji o volonterima prethodilo je informiranje o volonterizmu koje je održano u Vodicama povodom Međunarodnog dana volontera 5. prosinca 2022. godine, dok će drugo informiranje putem info štanda biti organizirano u petak, 23. prosinca 2022. godine u Jezerima.

  1. Evaluacijski obrazac:

Dogovoreno je da polaznicima radionica nakon sastanka bude poslan evaluacijski obrazac kako bi se dobile povratne informacije o provedenim radionicama. Rok za ispunjavanje obrasca bit će do provedbe edukativnih radionica za volontere.

Na kraju sastanka istaknuto je kako će se početkom 2023. godine poslati Ministarstvu znanosti i obrazovanja (odnosno AZOO-u) zahtjev za odobrenjem provedbe aktivnosti u dvije škole i vrtiću (pružanje prve pomoći i edukacija u slučaju požara koje će provoditi naši partneri).

Što se tiče promidžbe i vidljivost, sve aktivnosti poslane su medijima s ciljem promocije projekta, a iste su objavljivane na web stranici projekta te Facebook stranici nositelja projekta.

Projektni partneri su vijesti o provedbi aktivnosti dijelili na svojim Facebook stranicama.

 

Projekt “ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama“ ima za cilj ojačati kapacitet udruga prijavitelja i partnera na projektu i to kroz edukaciju zaposlenika, članova i volontera za dobro upravljanje i održivi razvoj, prepoznavanje problema, postupanje i upravljanje u kriznim situacijama. Projekt je započeo 27. srpnja 2022. te traje 14 mjeseci, do 27. rujna 2023. godine. Za provedbu projekta dodijeljena su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 388.861,62 HRK. Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%). Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 330.532,38 HRK.